Produktion

Vår nya lackeringsanläggning är utrustad med bästa möjliga produktionsutrustning och är byggd för att klara dagens och framtidens höga miljökrav.

Dessutom återvinns processvärmen från Lackeringslinjen. Denna energi-värme återanvänds till att värma upp fastigheten.

Vi arbetar i moderna, ljusa lokaler. En viktig resurs är vår personal med hög kompetens och mångårig erfarenhet av Lamell- och Maskintillverkning.

För att utveckla och kunna få högsta kvalite på våra lackerade lameller, har vi ett nära samarbete med vår färgleverantör Akzo-Nobel. Genom detta samarbete har vi tillgång till Akzo-Nobels teknologi, för att få bästa kvalite på de lackerade persiennbanden.

OPL utvecklar nya lösningar

Konstruktioner för att förbättra persiennen, som solskydd, insynsskydd samt energibesparing mot kyla och värme. OPL erbjuder produktionsutrustning samt special verktyg, som möjliggör att persiennen blir energi-effektiv.

Att minska energiförbrukningen i fastigheter har aktualiserats ännu mera då larmrapporterna om växthuseffekten ökar dagligen. Materialen i persiennen består huvudsakligen av aluminium - stål - plast - textil material. Alla dessa material är återvinningsbara, som är gynnsamma för miljön.

Vi producerar även persiennmaskiner och kringutrustning för persienntillverkare. Vår mångsidighet och kunskap har gjort OPL till en av de främsta producenterna av persiennmaskiner som bygger på mekanik och är användarvänliga och hållbara.

OPL erbjuder god service och reservdelar erhålls på kort tid. OPL erbjuder utbildning för tillverkning av persienner.